Welcome to our blog!

Socjalizm

Socialism Makes People Selfish

Menu

Tag: Science


Is life really that complex? | Hannah Fry | TEDxUCL

May 11, 2019 at 5:47 am | Articles | Ruben Talley -

Translator: OLDEA MAMOReviewer: Helena Bedalli Shumë falemnderit. Unë jam Hannah Fry, goca e keqe. Dhe sot po shtroj pyetjen: A është jeta dhe aq komplekse? Kam vetëm nëntë minuta përtu përpjekur t'ju siguroj një përgjigje, ajo çfarë kam bërë është ndarja e kësaj në dy pjesë: pjesa e parë: po; dhe më vonë, pjesa e

Continue reading…

“Is life really that complex? | Hannah Fry | TEDxUCL”

TEDxMileHigh – Bobby Lefebre – Social Worker

at 8:35 pm | Articles | Ruben Talley -

翻译人员: Crystal Lin校对人员: mengying ye 当我告诉人们我的工作 他们常常回答我 “我的天哪,那一定很困难。” 我常常喜欢这样回答 “能遇见一个不为金钱而工作的人是一件很棒的事” (笑声) 我是一名社会工作者 我照料人们因为环境的迫害而所造成的伤口 我的公文包里装着希望和创可贴 为了赢得信任分享我自己的创伤 我为那些见缓刑犯监督官 比他们的父亲还多的孩子们工作 他们穿戴着过大的裤子装载着他们父母的过错 介绍自己就像在等待事情发生; 他们是一个好莱坞选角导演的梦 带着性情的刺青,衣衫褴褛的D-Boys街区男孩,Mi Vida Loca(疯狂的人生) 他们使用手语交流 因为他们曾经被教导过他们是没有发言权的 边缘化是他们肩上的晶片 这个晶片是如此的重他们一瘸一拐地走着,使其变为不止的摇晃 他们的手指,对比起铅笔更熟悉水管,熏黑的眼睛紧闭着 在寻找上帝或任何一个他们仰望的人的路上 他们用恶魔的颜色去描绘他们的世界 他们每一个人都有一个故事 Emilio渴望改变,所以他在他的裤袋里存着一个幸运币 与我给予他的那25分一起当需要时可以使用 在一个15岁孩子近乎绝望的眼中 我看了比Rivera(里维拉 墨西哥画家)在油画帆布上展现了的点子更多的潜力 他把这座城市变成了他的 窗户上刻印出了他的每一片灵魂 虽然并没有人知道他的疼痛与玻璃一样透彻 街灯下喷画出了一个模糊的名字 所以比起他带来的黑暗,他的光芒总是更加耀眼 他把自己的自尊留在烟头旁 留在了亲戚所购买的酒瓶子的底部 他并不觉得纵火是一个问题 他在燃烧的烈火中怒吼 但是他知道着没有人会聆听所以他又再次犯下罪行 他喜欢去法院,因为在那里 至少有人会在意他的话 我是他的社会工作者尝试着理解他的语句 他并没有在鸿沟中闯过来他们吞噬了他 我曾在在光天化日之下看到它的发生 太阳也转了面躲在了云层的后面 流沙像捕蝇草一样困住了这些年轻人 那些自称有能力的家庭并没有提供帮助 所以许多孩子都在流沙中深陷

Continue reading…

“TEDxMileHigh – Bobby Lefebre – Social Worker”

Why Biodiversity Is Good For The Economy

at 7:20 pm | Articles | Ruben Talley -

أهلًا، معكم إميلي. قد تكونون لاحظتم أن الحفاظ على الطبيعة يمكن أن يكون نضالاً متواصلاً. لكن، بغض النظر عن شعوركم حيال النحل أو الأشجار أو حتى البراغيث، إليكم حجة عملية مقنعة للحفاظ على أكبر عددٍ من الأنواع الحية حولنا بقدر المستطاع: التنوع الحيوي جيد للاقتصاد. على سبيل المثال، فى دراسة حديثة – والتي يجب علي

Continue reading…

“Why Biodiversity Is Good For The Economy”

Fractals and Scaling: Iterated Function Systems and L-Systems

at 3:28 pm | Articles | Ruben Talley -

إذاً، الصورة التي تنشأ هي بتلك البساطة، القواعد المكررة قادرة على إنتاج كُسيريات مثيرة للإهتمام ومعقدة بشكلٍ مفاجئ. خذ خط، استبدله بخط منحني. خذ هؤلاء الخطوط، استبدلهم بخطوط منحنية وهكذا، ويمكنك إنتاج مجموعة واسعة جداً من الكُسيريات. في الوحدة الفرعية التالية، سنبدأ التجريب بواسطة وضع العشوائية في قواعد توليد الكُسيريات هذه. لكن قبل أن أفعل

Continue reading…

“Fractals and Scaling: Iterated Function Systems and L-Systems”

Is Science a Social Construct?

at 6:16 pm | Articles | Ruben Talley -

recently this photo of an anthropology lecture with presentation titled two scientific facts or social constructs was supposed to Twitter where it received a reply from none other than Neil deGrasse Tyson himself the professor smartphone is based on a thousand facts of science the only social construct is the social media enabled by it

Continue reading…

“Is Science a Social Construct?”