Welcome to our blog!

Socjalizm

Socialism Makes People Selfish

Menu

Tag: Environment


Post-Scarcity Anarchism by Murray Bookchin

at 7:28 am | Articles | Ruben Talley -

this audio production was made in collaboration with audible anarchist post-scarcity anarchism by Murray Bookchin preconditions and possibilities all the successful revolutions of the past have been particular istic revolutions of minority classes seeking to assert their specific interests over those of society as a whole the great bourgeois revolutions of modern times offered an

Continue reading…

“Post-Scarcity Anarchism by Murray Bookchin”

Why societies collapse | Jared Diamond

at 4:11 am | Articles | Ruben Talley -

Translator: Kaltrina KusariReviewer: Liridon Shala Mendoj që të gjithë ne jemi interesuar për misterin romantik të gjithë atyre shoqërive që kanë dështuar, siq janë Majatë ne Jukatan, qytetarët e Ishullit Easter, Anasazi, shoqëria Fertile Crescent, Angor Wat, Zimbabue e madhe, e kështu me rradhë. Branda dy dekadave të fundit, arkeologjistët na kanë treguar që problemet

Continue reading…

“Why societies collapse | Jared Diamond”