Minecraft Civilization V intro


Vítej zpět, můj synu.
Chyběl jsi mi. Započali již muži se stavbou tábora?
Ano otče. Dobře. Tato země je plodná a bohatá. Myslím, že se zde můžeme usadit. Souhlasím.
Tady by se nám dařilo. Pojď blíž,
posaď se a poslouchej. Zdál se mi sen
o budoucnosti našeho lidu. Byla slovutná. Slovutná. Viděl jsem náš lid, jak se
šíří po zemi i napříč oceány, jak zvětšuje naše království
a potkává nové národy a objevuje velké bohatství v zemích vzdálených. Stavěli jsme velkolepé památníky na počest bohů, jež svými vrcholky sahaly
až k samotným nebesům. Pak jsem viděl rozlehlé město
s velkými stavbami z kamene, jedna úchvatnější než druhá. Ulice byly plné našeho lidu,
jejíchž hlav jsem se nedopočítal. V tom snu bylo i utrpení,
velké a strašlivé, jež s sebou přinesly válečné hrůzy. Ale my byli silní. A svému lidu jsme přinesli vítězství. A tam můj sen skončil,
stejně jako můj příběh. Neboť mi bylo vyjeveno,
že budoucnost, o které jsem snil,
nebyla má, ale tvá. Osud našeho lidu je
nyní ve tvých rukou. Závidím ti, chlapče. Tvá rozhodnutí budou tvořit samotnou historii. Teď jdi, můj synu,
s mým požehnáním. A zvol si svou budoucnost.
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *