Fakty i mity na temat lewicy i socjalizmu

Świat już dawno nie doświadczał tak silnej polaryzacji. Po jednej stronie rosną w siłę głosy prawicowego populizmu, po drugiej lewicowi ideowcy próbują sklejać rozpadającą się społeczność ideami równości. Zaostrzył się również język, czego odbiciem jest fala nienawiści w mediach społecznościowych i zjawisko „post-prawdy”. Dla tych osób, które mają jeszcze siłę na dyskusję w sieci, przygotowaliśmy zbiór racjonalnych odpowiedzi na mity wygłaszane na temat socjalizmu.

1. Socjaliści odbiorą ci twoją własność
Ten pogląd opiera się na błędnym nierozróżnieniu prywatnej własności od majątku osobistego. Gdy socjaliści mówią o zniesieniu własności prywatnej, odnoszą się do uspołecznienia środków produkcji – zasobach i technologii tworzących dochód. Ludzie pracujący nie posiadają tego typu własności, dlatego też muszą pracować, aby przeżyć.
W chwili obecnej, majątek należący do tysiąca miliarderów jest równy zasobom 3,5 mld najbiedniejszych ludzi na planecie, czyli połowy jej populacji. W tym celu, postuluje się, aby majątek ten był własnością powszechną, a nie należącą do wąskiego grona ludzi. Socjaliści, w przeciwieństwie do banków, nie przyjdą zabrać twojego domu.
2. Socjaliści nie szanują wolności wyznania
Socjaliści, choć sami są ateistami, uważają religię za sprawę prywatną, a także aktywnie walczą z dyskryminacją ze względu na wyznanie. Marks nigdy nie wzywał do zakazywania religii. Zwrócił jedynie uwagę, jak w przeszłości instytucje religijne zniechęcały ludzi do walki przeciw opresji, przekonując, że lepsze życie czeka ich dopiero po śmierci. Socjaliści sprzeciwiają się instytucjonalizacji wiary, mając na uwadze, że ten kierunek koncentruje się na skupianiu zasobów i materializmie.
3. Socjalizm nie szanuje życia
To, że osoby o poglądach lewicowych są zwolennikami aborcji i eutanazji świadczy o tym, że postulują oni wolność ludzkiego wyboru i odpowiedzialności przed samym/samą sobą. Stoi to w oczywistej sprzeczności z naukami kościoła, który aksjomatycznie narzuca wolę i twierdzi, że płynie ona od boga.
4. Socjalizm zachęca do lenistwa
Pogląd często ten jest krytyką wobec lewicowej polityki państwa opiekuńczego. System benefitów socjalnych teoretycznie może zachęcać jednostkę do rezygnacji z poszukiwania pracy i pozostawania pod wyłącznym wsparciem państwa. Nasuwa się jednak pytanie, czy jeśli środki płynące z opieki socjalnej są równie lub bardziej atrakcyjne od pensji, to w jakim stopniu świadczy to o pracodawcy? Brak regulacji w zakresie wynagradzania pracowników najwyższego szczebla powoduje, że wytworzony kapitał wędruje wprost do portfela właścicieli firm, zamiast podlegać redystrybucji – zarówno w postaci podwyżek jak również generowania nowych miejsc pracy i inwestycji w innowacje. Poniekąd tworzy to XXI-wieczne folwarki.
5. Socjalizm to utopia
Za przykład bierze się kraje, w których de facto panował komunizm, czyli Rosja, Kuba, Chiny i kraje Bloku Wschodniego. Socjalizm, jako idea, istniał przed powstaniem ustroju w tych krajach i będzie istnieć w przyszłości, ponieważ stoi w opozycji do kapitalizmu, czyli systemu gospodarczego dominującego na naszej planecie.
Wraz z rozwojem technologii, w ramach którego praca ludzkich rąk będzie stopniowo wypierana przez maszyny znaczenie kwalifikacji będzie stopniowo tracić na znaczeniu. Siłą rzeczy będą musiały zostać wypracowane rozwiązania płacy bezwarunkowej oraz minimalnej, co w efekcie zbliży naszą cywilizację do socjalizmu. Kapitał wytwarzany dla samego wytwórstwa utraci w ten sposób swoje znaczenie.